Rescue

Zdravotnická organizace RESCUE OSTRAVA vznikla v roce 2006.


Od té doby se tým RESCUE OSTRAVA rozrostl v početnou skupinu vysoce specializovaných zdravotnických pracovníků v oblasti první pomoc, rescue, asistence a pomoci postiženým. Tento tým má za sebou nespočet zásahů na různorodých akcích.

 Hlavním cílem naší společnosti je přiblížit problematiku poskytování první pomoci laické veřejnosti, různým věkovým skupinám.

 Služba Rescue také nabízí pomoc postiženým a osobám se zdravotním znevýhodněním.

poptavka-tlačítko

Zdravotní asistence na společenských akcích | Výuka první pomoci | Pomoc při mimořádných událostech | Pomoc postiženým | Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému | Převoz DRNR

Naše reference

colours_of_ostrava.0x100q80.webp
beats_for_love.0x100q80.webp