Technická produkce

„Není akce, za niž by nezodpovídal nikdo.“
My tu zodpovědnost vezmeme na sebe. 


Naprosto přesné načasování a plán pro všechny segmenty, které se na vaší akci podílejí.

 Logistika, návrh areálu, časový harmonogram stavby, koordinace zásobování během probíhající akce a samotné bourání a uvedení všeho do původního stavu. Vše na jednom místě s profesionály a pod kontrolou.

To jsou služby, které naší klienti od nás vyžadují.